Biện pháp xử lý tăng ra hoa, đậu trái xoài

BIỆN PHÁP XỬ LÝ TĂNG RA HOA, ĐẬU TRÁI XOÀI

tăng ra hoa đậu trái xoài

1. Quá trình ra hoa xoài

- Giai đoạn đâm chồi (tháng 5 – 6 dương lịch):

+ Sau khi thu hoạch trái tiến hàng cắt tải cành, bón phân, tích cực tưới nước giữ mực nước trong mương vừa phải.

+ Sau khoảng 15 ngày lá non bắt đầu mọc ra, giai đoạn này chú ý các đối tượng sâu bệnh như: bệnh thán thư (nếu gặp mưa), chấu chấu cắn lá, ghẻ trên lá xoài,...

- Giai đoạn tích lũy dưỡng chất:

Sau khi đâm đọt non 30 – 40 ngày thì lá trưởng thành, lá chuyển xanh đậm hoàn toàn, chồi sẽ tích lũy dưỡng chất để nuôi trái sau này.

- Giai đoạn phát triển rễ:

Sau khi chồi phát triển, rễ sẽ hoạt động mạnh để hấp thu dưỡng chất. Đây là giai đoạn thích hợp để bón phân cho xoài lần 2.

- Giai đoạn nghỉ ngơi:

Ở giai đoạn này có thể kích thích ra hoa nhưng thường bông và lá đi kèm nhau.

- Giai đoạn đủ khả năng ra hoa ( tháng 9 – 10 dương lịch):

Khi đọt đâm ra được hơn 4 tháng, là giai đoạn thích hợp để kích thích xoài ra hoa.

- Giai đoạn miên trạng:

Sau khi hình thành mầm hoa sẽ đi vào thời kỳ miêm trạng, nếu không có điều kiện thích hợp để ra hóa. Thời kỳ miên trạng càng dài thì cây càng khó ra hoa.

- Giai đoạn quyết định sự ra hoa (tháng 10 – 11 dương lịch):

Giai đoạn này cây có thể ra hoa không cần phải kích thích nếu có điều kiện thích hợp như:

+ Có mùa khô kéo dài.

+ Cây ra đọt nhiều đợt không ra hoa 1 hay 2 vụ trước.

+ Có những đợt lạnh (nhiệt độ dưới 20 độ C trong ngày) theo sau là nhiệt độ cao.

- Giai đoạn ra hoa (tháng 11 – 12 dương lịch):

Hoa xoài nếu để tự nhiên, thường ra lẻ tẻ, không đồng loạt gây khó khăn cho việc chăm sóc sau này. Xử lý ra hoa bằng cách phun nitrat kali (KNO3) nồng độ 1,25 – 1,5% phun ướt hết các lá xoài trên cành đã già, chuyển màu xanh đậm, phiến lá giòn, phun vào lúc mát trong ngày, sáng sớm hoặ chiều tối. Có thể phun Fthephon (Ethrel) 5cc/bình 10 lít.

- Ngoài ra có thể sử dụng Paclobutrazon 10% để giúp cây xoài ra hoa đồng loạt như sau: cây xoài sau khi thu hoạch vụ trước phải được bón phân, tưới nước đầy đủ để cây có thể đân chồi mạnh, đồng loạt. Sau khi xử lý Pacclorbutrazon 10% (từ 2 – 2,5 tháng), tiếp tục phun Thiure để giúp cây ra hoa (thời gian từ khi phun thiure đến thu hoạch trái 4,5 – 5 tháng).

Chú ý: trong thời gian xử lý Paclobutrazon và thiure phải kết hợp với biện pháp xiết nước (mực nước trong mương phải thấp hơn mặt líp tối thiều 60).

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự ra hoa xoài

2.1. Yếu tố môi trường

- Nhiệt độ: thường trong mùa đông có nhiều ngày nhiệt độ thấp dưới 20 độ C sẽ giúp xoài dễ ra hoa.

- Ngập úng: Là một dạng sốc, ở vùng lũ lũ, một số xoài bưởi ra hoa sau khi ngập 30 ngày.

- Sự khô hạn: có ảnh hưởng nhưng không lớn.

2.2. Giống xoài

+ Nhóm dễ ra hoa: Xoài Thanh ca, xoài Hòn, xoài Bưởi ra hoa sau khi ngập 30 ngày.

+ Nhóm tương đối khó ra hoa: Cát Hòa Lộc, Cát Chu, Cát Trắng.

+ Nhóm khó ra hoa: Xoài Thơm, xoài Cát Bồ, xoài Tượng.

2.3. Tuổi cành

- Tuổi cành 4 – 6 tháng cho tháng cho ra hoa tốt.

+ Nhỏ hơn 4 tháng, nếu kích xoài thường cho ra lá.

+ Trên 9 tháng tuổi khó kích thích ra hoa.

2.4. Tình hình sinh trưởng

- Cây suy thoái có khả năng đâm chồi kém, thường không đủ khả năng ra hoa nên thường có hiện tương cách niên (năm có hoa, năm không).

2.5. Các yếu tố dinh dưỡng

+ Đạm: Yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy sự ra hoa.

+ Lân: Hàm lượng lân cao trong chồi sẽ kích thích sự phân hóa mầm hoa, thúc đẩy tạo chồi, tạo rễ.

+ Kali: Cải thiện khả năng ra hoa, đậu trái, tăng phẩm chất trái.

3. Biện pháp xử lý ra hoa xoài

Trước khi xử ký ra hoa 10 – 15 ngày nên dùng phân MKP (0-52-34) 30g/10 lit nước phun lên lá để giúp cho lá mau trưởng thành, cây dễ ra hoa.

- Xử lý hóa chất:

+ Phun KNO3 lên hai mặt lá liều lượng 150 – 200g/10l nước. Nếu sau 7 ngày không thấy dấu hiệu ra hoa thì phun lại lần 2.

+ Tưới vào gốc Predict 10%: Với liều lượng 20g pha trong 1 lít nước cho cây có đường kính tán cây 2m, tưới quanh gốc.

- Khi xoài nhú hoa khoảng 10cm chú ý phun thuốc trừ sâu bệnh hại, có thể phun Contidor, COC 85, Dithan M – 45, Antracol,...). Chú ý khi xoài đang nở hoa, tránh phun thuốc để bảo vệ các côn trùng có ích đến thụ phấn cho xoài.

- Trong giai đoạn này cần cung cấp thêm phân bón lá có chưa Bo (Hàn the 50/10 lít nước, axit boric 1 – 2g/10 lít nước.

4. Biện pháp xử lý tăng đậu trái xoài 

4.1. Giai đoạn rớt nhụy

+ Khi bông dài 10 – 12 cm phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kết hợp với phân bón SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN RA HOA (Nts 8%; P2O5hh 16%; K2O hh 8%) ngoài ra còn bổ sung thêm để tăng cường khả năng đậu trái.

+ Tưới đủ nước cho cây hấp thu dinh dưỡng chất tốt.

+ Phòng trị sâu bệnh định kỳ để giữ năng suất và phẩm chất trái.

4.2. Giai đoạn phát triển trái

+ Bón phân NPK cho cây để nuôi trái.

+ Tưới đủ nước cho cây hấp thụ dưỡng chất tốt.

+ Phòng trị sâu bệnh định kỳ để giữ năng suất và phẩm chất trái.

Nhân viên khoa học nông nghiệp

Bình luận