Cây trồng

 • Cây chè

  Cây chè

  Đặc điểm thực vật học của cây chè. Nguồn gốc phát sinh cây chè và phân loại thực vật cây chè (chè trung quốc lá nhỏ, chè trung quốc lá to, chè Shan, chè Ấn Độ,...

  Read more

 • Nguồn gốc, tổ tiên cây lúa

  Nguồn gốc, tổ tiên cây lúa

  Cây lúa trồng hiện nay đã trải qua một lịch sử tiến hóa rất lâu dài và khá phức tạp, với nhiều thay đổi rất lớn về đặc điểm hình thái, nông học, sinh lý và sinh thái để thích nghi với điều kiện khác nhau của...

  Read more

 • Cây lúa biến dạng cạnh khu công nghiệp, im lặng để… “chìm xuồng”?

  Cây lúa biến dạng cạnh khu công nghiệp, im lặng để… “chìm xuồng”?

  Cây lúa trồng canh tác sát khu Nhà náy xử lý nước thải KCN Quang Châu (Việt Yên - Bắc Giang) bỗng nhiên phát triển bất thường, biến dạng...

  Read more

 • Cây gai xanh “bén duyên” đất xứ Thanh

  Cây gai xanh “bén duyên” đất xứ Thanh

  Năm 2016, Thanh Hóa triển khai việc đưa giống mới có hiệu quả kinh tế cao hơn một số loại cây đã đưa vào trồng trước đó. Đáng chú ý nhất là việc triển khai trồng mới giống cây gai xanh AP1 trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Bá Thước…

  Read more