SEUN NPK 12-12-6

Liên hệ
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 12 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 12 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 6 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng cho cây trồng.

- Kích thích ra rễ, ra hoa, tạo quả, chống rụng quả non, chắc hạt.

- Hạn chế sâu bệnh, tăng khả năng chịu nóng, chịu hạn, chịu rét.

- Nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

Bón lót và bón thúc vào giai đoạn cây non và trước khi ra hoa:

+ Cây lương thực: 10-15 kg/500 m2/lần; (7-10 kg/360 m2/lần; 200-300 kg/ha/lần), bón 2-3 lần/vụ

+ Cây ăn trái: 0,3-3 kg/cây/lần (bón theo độ rộng của tán cây), bón 2-3 lần/vụ (năm).

+ Cây rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả: 8-15 kg/500 m2/vụ, (6-12 kg/360 m2/vụ; 160-300 kg/ha), chia làm 2-4 lần bón.

+ Hồ tiêu, chanh dây, thanh long: 50-250 g/nọc/lần.

+ Cây thuốc lá, thuốc lào: 10-25 kg/500 m2/lần; (8-18 kg/360 m2/lần; 300-500 kg/ha/lần), bón 2-3 lần/năm

- Cây trồng trong chậu, thùng xốp: pha 25-40 g (5-8 thìa cà phê) phân bón với 10-15 lít nước tưới cho cây, tưới ẩm vừa phải, định kỳ 10-15 ngày/lần. Hoặc bón trực tiếp với lượng 40-65 g/m2/lần bón (8-13 thìa cà phê), định kỳ 20-30 ngày/lần.

Lưu ý: không bón quá liều lượng hướng dẫn, không bón/tưới khi cây đang ra hoa, bón cách gốc 5-10cm, đối với rau màu dừng bón/tưới trước khi thu hoạch 15-20 ngày.

(Liều lượng bón có thể thay đổi chi tiết theo từng loại cây và diện tích gieo trồng cụ thể).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: