SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA

SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA

Mã sản phẩm: 05850

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 22%; Đồng (Cu): 50ppm; Bo (B): 50 ppm.  Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, tan hết giúp cây cà phê hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Giúp cây phát triển cành, nhánh đồng đều, nuôi trái to, chín đồng đều, nhân cà phê to và chắc.

Tăng sức đề kháng, giúp cây chống chịu điều kiện không thuận lợi như hạn hán. Tăng thúc đẩy vận chuyển dinh dưỡng vào quả, hạt.

- Tăng năng suất ổn định và tăng chất lượng cà phê thương phẩm.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng 

Đạm tổng số (Nts): 16%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 22%;

Đồng (Cu): 50ppm;

Bo (B): 50 ppm.

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón Sông Mã cây cà phê giữa và cuối mùa mưa 

Dùng cho cây cà phê giữa và cuối mùa mưa:

- Giữa mùa mưa: 500 - 600 g/cây/lần (600 - 700 kg/ha).

- Cuối mùa mưa: 600 - 700 g/cây/lần (700 - 800 kg/ha).

- Cách bón: Rạch rãnh theo tán cây, rải đều hạt phân bón rồi lấp đất.