SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA KHÔ
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA KHÔ
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA KHÔ
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA KHÔ
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA KHÔ

SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA KHÔ

Mã sản phẩm: 04848

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; Đồng (Cu): 50 ppm; Kẽm (Zn): 100 ppm; Bo (B): 100 ppm; Molip đen (Mo): 50 ppm. Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, tan hết giúp cây cà phê hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Giúp cây cà phê sinh trưởng nhanh, phát triển cành lá, ra hoa hàng loạt.

- Tăng khả năng chịu hạn, chịu gió, hạn chế rụng hoa, tăng đậu trái.

- Tăng năng suất và chất lượng cà phê thương phẩm.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng

- Đạm tổng số (Nts): 20%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;

- Đồng (Cu): 50 ppm;

- Kẽm (Zn): 100 ppm;

- Bo (B): 100 ppm;

- Molip đen (Mo): 50 ppm.

 Độ ẩm: 5%

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón Sông Mã cây cà phê mùa khô 

Dùng cho cây cà phê vào mùa khô:

- Lượng dùng: 400 - 500 g/cây/lần (500 – 600 kg/ha)

- Cách bón: Rải đều phân bón xung quanh tán cây, sau khi rải tưới nhiều nước.

Lưu ý: Có thể dùng sản phẩm này bón cho cây Ca Cao, Hồ tiêu:

+ Đối với cây ca cao: Lượng bón tương tự cây cà phê.

+ Đối với cây hồ tiêu: Bón 0,1 - 0.2 kg/nọc/lần đối cây kiến thiết cơ bản. Bón 0,2 - 0.3 kg/nọc/lần đối với cây kinh doanh.