SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA MƯA
SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA MƯA

SÔNG MÃ CÂY CÀ PHÊ MÙA MƯA

Mã sản phẩm: 05849

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%; Đồng (Cu): 50ppm; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 150 ppm. Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, tan hết giúp cây cà phê hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Giúp cây cà phê phát triển cành nhánh mạnh, xanh cây, trái lớn đồng đều, hạn chế rụng trái non, nứt trái, thối trái.

- Giúp trái chín đồng đều, nhân cà phê to, chắc và nặng hạt.

- Tăng sức đề kháng, giúp cây chống chịu điều kiện không thuận lợi như hạn hán. Thúc đẩy quá trình vận chuyển dinh dưỡng vào quả, hạt.

- Tăng năng suất và chất lượng cà phê thương phẩm.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng

Đạm tổng số (Nts): 16%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%;

Đồng (Cu): 50ppm;

Kẽm (Zn): 50 ppm;

Bo (B): 150 ppm.

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón Sông Mã cây cà phê mùa mưa

Dùng cho cây cà phê vào mùa mưa:

- Lượng dùng: 400 - 500 g/cây/lần/năm (500 - 600 kg/ha).

- Cách bón: rạch rãnh theo tán cây, rải đều phân bón rồi lấp đất.