SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN LÓT

SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN LÓT

Mã sản phẩm: 05845

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 50 ppm; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cây lúa thời kỳ mạ và cây con.

- Giúp lúa bén rễ nhanh (hồi phục nhanh sau cấy), rễ khỏe, cứng cây, chống đổ.

- Tăng năng suất và chất lượng hạt lúa.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng 

- Đạm tổng số (Nts): 6%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Bo (B): 50 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Sử dụng bón lót cho cây lúa: Bón trước khi cấy hoặc gieo sạ.

- Lượng bón: 20 - 25 kg sào 500 m2; (15 - 20 kg/sào 360 m2, 400 - 500 kg/ha).

- Kết hợp phân SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC để đạt năng suất và chất lượng cao nhất.