SÔNG MÃ CÂY MÍA 02
SÔNG MÃ CÂY MÍA 02
SÔNG MÃ CÂY MÍA 02
SÔNG MÃ CÂY MÍA 02
SÔNG MÃ CÂY MÍA 02

SÔNG MÃ CÂY MÍA 02

Mã sản phẩm: 05859

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 50 ppm; Sắt (Fe): 50 ppm. Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, tan hết giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho cây mía phát triển khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh.

- Giúp mía vươn lóng tốt, chống đổ ngã, thúc đẩy quá trình tích lũy đường (tăng chữ đường), tăng năng suất mía.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và làm lượng dinh dưỡng 

- Đạm tổng số (Nts): 15%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Bo (B): 50 ppm;

- Sắt (Fe): 50 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây mía (Sông Mã cây mía 02)

Bón thúc đẻ nhánh, vươn lóng và tích lũy đường cho cây mía:

* Đối với mía trồng mới: Lượng bón 25 - 40 kg/sào 500m2; 18 - 30 kg/sào 360m2 (500 - 800 kg/ha/lần). 

- Lần 1 (thúc đẻ nhánh): khi mía 4 - 5 lá.

- Lần 2 (thúc lóng): khi mía 9 - 10 lá (mía có 1 - 2 lóng).

* Đối với mía lưu gốc:  35 - 45 kg/sào 500m2; 25 - 32 kg.sào 500m2 (700-900 kg/ha) bón 1 lần khi mía có 2 - 3 lóng.

Cách bón: cày rạch 2 bên hàng mía cách gốc khoảng 15 - 20 cm, sâu khoảng 15 - 20 cm sau đó rải phân và lấp đất.

Lưu ý: trước khi bón thúc, ruộng phải dọn sạch cỏ dại, đất phải đủ độ ẩm. Sau khi bón phân phải xới xáo vùi lấp phân để hạn chế bốc hơi, rửa trôi.