SÔNG MÃ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CHUYÊN THÚC

SÔNG MÃ CHUYÊN THÚC

Mã sản phẩm: 05860

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 9%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%; TE: - Kẽm (Zn): 50 ppm; - Bo (B): 50 ppm;

Tác dụng: 

- Tan nhanh, giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng trên mọi vùng đất.

- Giúp cây phát triển nhanh khỏe, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Số Quyết định công nhận phân bón: 1461/QĐ-BVTV-PB

1. Thành phần, hàm lượng 

+ Đạm tổng số (Nts): 9%;

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%;

TE: - Kẽm (Zn): 50 ppm; - Bo (B): 50 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón chuyên dùng bón thúc (Sông mã chuyên thúc) 

Bón thúc cho cây trồng:

- Đối với cây lúa: 

+ Bón thúc đẻ nhánh: 20 - 25 kg/sào 500 m2; (15 - 18 kg/sào 360 m2; 400 - 500 kg/ha).

+ Bón thúc đón đòng: 10 - 15 kg/sào 500 m2; (8 - 12 kg/sào 360 m2; 200 - 300 kg/ha).

- Cây lương thực (trừ cây lúa): lượng bón từ 30 - 60 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Cây ăn quả: 40 - 100 kg/1.000 m2/lần (bón theo độ lớn và độ rộng của tán cây), bón 2 - 5 lần/năm.

- Cây công nghiệp dài ngày: 50 - 110 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/năm.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 30 - 80 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Cây rau, hoa màu: 15 - 40 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/vụ.

(Lượng bón có thể được quy đổi tương đương phù hợp cho từng vùng miền khác nhau).