SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE
SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE
SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE
SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE
SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE
SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE

SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE

Mã sản phẩm: 05842

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; TE: - Kẽm (Zn): 50 ppm; - Bo (B): 50 ppm;

Tác dụng: 

- Tan nhanh, giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng trên mọi vùng đất.

- Giúp cây phát triển nhanh khỏe, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Số Quyết định công nhận phân bón: 1461/QĐ-BVTV-PB

1. Thành phần, hàm lượng 

+ Đạm tổng số (Nts): 12%;

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;

TE: - Kẽm (Zn): 50 ppm; - Bo (B): 50 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón NPK 12-5-10+TE

Bón thúc cho cây trồng.

- Đối với cây lương thực: lượng bón 20 - 50 kg/1.000 m/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây ăn quả: lượng bón 30 - 100 kg/1.000 m2/lần (bón theo độ lớn và độ rộng của tán cây), bón 2 - 5 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp dài ngày: lượng bón 40 - 100 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 5 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp ngắn ngày: lượng bón 30 - 80 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây rau, hoa màu: lượng bón 15 - 40 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/vụ.

(Lượng bón có thể được quy đổi tương đương phù hợp cho từng vùng miền khác nhau)