SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE
SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE
SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE
SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE
SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE

SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE

Mã sản phẩm: 05838

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 13%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 13%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 13%; TE: Đồng (Cu): 50 ppm; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 100 ppm; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, tan hết giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng trên mọi vùng đất.

- Giúp cây phát triển nhanh khỏe, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng 

- Đạm tổng số (Nts): 13%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 13%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 13%;

TE:   

 - Đồng (Cu): 50 ppm;

 - Kẽm (Zn): 50 ppm;

 - Bo (B): 100 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón NPK 13-13-13+TE cao cấp (Sông Mã NPK 13-13-13+TE)

Sử dụng phù hợp cho tất cả các giai đoạn phát triển của cây trồng:

- Đối với cây lương thực: Lượng bón 20 - 50 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây ăn quả: Lượng bón 25 - 100 kg/1.000 m2/lần (bón theo độ lớn và độ rộng của tán cây), bón 2 - 5 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp dài ngày: Lượng bón 30 - 100 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp ngắn ngày: Lượng bón 40 - 80 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây rau, hoa màu: Lượng bón 15 - 35 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/vụ.

- Đói với cây trồng trong chậu, thùng xốp: pha 25 - 40g (5 - 8 thìa cà phê) phân bón với 10 - 15 lít nước tưới cho cây, tưới ẩm vừa phải, định kỳ 10 - 15 ngày/lần. Hoặc bón trực tiếp với lượng 40 - 65 g/m2/lần bón (8 - 13 thìa cà phê), định kỳ 20 - 30 ngày/lần.

Lưu ý: không bón quá liều lượng hướng dẫn, không bón/tưới khi cây đang ra hoa, bón cách gốc 5 - 10cm, đối với Rau màu dừng bón/tưới trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày.

(Liều lượng bón có thể thay đổi chi tiết theo từng loại cây và diện tích gieo trồng cụ thể).