SÔNG MÃ NPK 15-5-20+TE
SÔNG MÃ NPK 15-5-20+TE
SÔNG MÃ NPK 15-5-20+TE
SÔNG MÃ NPK 15-5-20+TE
SÔNG MÃ NPK 15-5-20+TE

SÔNG MÃ NPK 15-5-20+TE

Mã sản phẩm: 05839

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%; TE: Đồng (Cu): 50 ppm; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 100 ppm. Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, tan hết giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng trên mọi vùng đất.

- Giúp cây phát triển nhanh khỏe, đặc biệt tốt cho giai đoạn nuôi quả, hạt, tích lũy đường, tinh bột: Giúp quả to, đẹp - chất lượng, hạt chắc, mẩy.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng 

- Đạm tổng số (Nts): 15%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%;

TE:   

- Đồng (Cu): 50 ppm;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Bo (B): 100 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón NPK 15-5-20+TE cao cấp (Sông Mã NPK 15-5-20+TE)

Bón 1 - 2 lần vào giai đoạn nuôi quả, nuôi hạt (bón đón đòng cho lúa), tích lũy đường.

- Đối với cây lương thực: Lượng bón 15 - 40 kg/1.000 m2/lần. 

- Đối với cây ăn quả: Lượng bón 25 - 80 kg/1.000 m2/lần (bón theo độ lớn và độ rộng của tán cây).

- Đối với cây công nghiệp dài ngày: Lương bón 20 - 80 kg/1.000 m2/lần. 

- Đối với cây công nghiệp ngắn ngày: Lượng bón 25 - 70 kg/1.000 m2/lần.

- Đối với cây rau, hoa màu: Lượng bón 10 - 35 kg/1.000 m2/lần. 

- Đối với cây trồng trong chậu, thùng xốp: pha 20 - 30g (4 - 5 thìa cà phê) phân bón với 10 - 15 lít nước tưới cho cây, tưới ẩm vừa phải, định kỳ 10 - 15 ngày/lần. Hoặc bón trực tiếp với lượng 30 - 50g/m2/lần bón (6 - 10 thìa cà phê), định kỳ 20 - 30 ngày/lần.

Lưu ý: không bón quá liều lượng hướng dẫn, không bón/tưới khi cây đang ra hoa, bón cách gốc 5 - 10cm, đối với Rau màu dừng bón/tưới trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày.

(Liều lượng bón có thể thay đổi chi tiết theo từng loại cây và diện tích gieo trồng cụ thể).