SÔNG MÃ NPK 16-16-16+TE
SÔNG MÃ NPK 16-16-16+TE
SÔNG MÃ NPK 16-16-16+TE
SÔNG MÃ NPK 16-16-16+TE
SÔNG MÃ NPK 16-16-16+TE

SÔNG MÃ NPK 16-16-16+TE

Mã sản phẩm: 05837

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%; TE: Đồng (Cu): 50 ppm; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 100 ppm. Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, tan hết giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng trên mọi vùng đất.

- Giúp cây phát triển nhanh khỏe, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng

- Đạm tổng số (Nts): 16%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%;

- TE: Đồng (Cu): 50 ppm; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 100 ppm.

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Sông Mã NPK 16-16-16+TE

Sử dụng phù hợp cho tất cả các giai đoạn phát triển của cây trồng:

- Đối với cây lương thực: lượng bón từ 10 - 30 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây ăn quả: lượng bón từ 20 - 80 kg/1.000 m2/lần (bón theo độ lớn và độ rộng của tán cây), bón 2 - 5 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp dài ngày: lượng bón từ 15 - 70 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp ngắn ngày: lượng bón từ 30 - 60 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây rau, hoa màu: 10 - 30 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/vụ.

- Cây trồng trong chậu, thùng xốp: pha 20 - 30g (4 - 5 thìa cà phê) phân bón với 10 - 15 lít nước tưới cho cây, tưới ẩm vừa phải, định kỳ 10 - 15 ngày/lần. Hoặc bón trực tiếp với lượng 30 - 50g/m2/lần bón (6 - 10 thìa cà phê), định kỳ 20 - 30 ngày/lần.

Lưu ý: không bón quá liều lượng hướng dẫn, không bón/tưới khi cây đang ra hoa, bón cách gốc 5 - 10cm, đối với Rau màu dừng bón/tưới trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày.

(Liều lượng bón có thể thay đổi chi tiết theo từng loại cây và diện tích gieo trồng cụ thể).