Chủ đề: biện pháp phòng trừ bệnh xì mủ cao su

  • Bệnh xì mủ cao su và biện pháp phòng trừ hiệu quả

    Bệnh xì mủ cao su và biện pháp phòng trừ hiệu quả

    Bệnh xì mủ cao su do nấm Phytophthora palmivora gây ra. Triệu chứng bệnh xì mủ cao su: Tại những vị trí nhiễm bệnh, nhựa tự chảy ra thành từng giọt,...nắm được triệu chứng bệnh xuất hiện để có biện pháp phòng trừ bệnh sớm và hiệu quả,...

    Read more