Chủ đề: Bệnh gỉ sắt cà phê

  • Bệnh gỉ sắt cà phê và biện pháp phòng trừ hiệu quả

    Bệnh gỉ sắt cà phê và biện pháp phòng trừ hiệu quả

    Bệnh gỉ sắt cà phê do nấm Hemileia vastatrix gây ra. Tìm hiểu triệu chứng gây bệnh gỉ sắt cà phê: ban đầu trên phiến lá thường xuất hiện những điểm màu trắng đục,...từ đó có biện pháp phòng trừ bệnh gỉ sắt cà phê sớm và hiệu quả,...

    Read more