VRAT CHUYÊN THÚC ST01
VRAT CHUYÊN THÚC ST01
VRAT CHUYÊN THÚC ST01
VRAT CHUYÊN THÚC ST01
VRAT CHUYÊN THÚC ST01
VRAT CHUYÊN THÚC ST01

VRAT CHUYÊN THÚC ST01

Mã sản phẩm: 05861

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 50 ppm; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Tan nhanh, giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng trên mọi vùng đất.

- Giúp cây phát triển nhanh khỏe, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 8%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Bo (B): 50 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Vrat chuyên thúc ST01

Bón thúc cho cây trồng:

- Đối với cây lương thực: lượng bón từ 30 - 60 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây ăn quả: 40 - 110 kg/1.000 m2/lần (bón theo độ lớn và độ rộng của tán cây), bón 2 - 5 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp dài ngày: 50 - 110 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/năm.

- Đối với cây công nghiệp ngắn ngày: 40 - 90 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 3 lần/vụ.

- Đối với cây rau, hoa màu: 20 - 50 kg/1.000 m2/lần, bón 2 - 4 lần/vụ.

(Lượng bón có thể được quy đổi tương đương phù hợp cho từng vùng miền khác nhau).