VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC

VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC

Mã sản phẩm: 05822

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ cân đối dinh dưỡng,

- Kích cây phát triển cành, lá, tạo quả,

- Hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh hại,

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón: 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 12%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón NK 12-10 (Vrat NK 12-10)

- Chuyên dùng bón thúc cho cây lúa:

+ Bón thúc đẻ nhánh: 10 - 20 kg/sào 500 m2; (7 - 15 kg/sào 360 m2; 200 - 400 kg/ha).

+ Bón thúc đón đòng: 6 - 8 kg/sào 500 m2; (4 - 6 kg/sào 360 m2; 120 - 160 kg/ha).

- Bón thúc cho cây lương thực (trừ cây lúa), cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả: 12,5 - 30 kg/sào 500 m2/lần; (9 - 15 kg/sào 360 m2/lần; 250 - 600 kg/ha/lần), bón 2 - 4 lần/vụ/năm.

Lượng bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng.