VRAT NK 12-8+6S
VRAT NK 12-8+6S
VRAT NK 12-8+6S
VRAT NK 12-8+6S
VRAT NK 12-8+6S
VRAT NK 12-8+6S

VRAT NK 12-8+6S

Mã sản phẩm: 05818

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%; Lưu huỳnh (S): 6%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng.

- Kích thích cây đẻ nhánh, tạo củ, tạo quả.

- Hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh, cải tạo đất.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón: 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 12%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%;

- Lưu huỳnh (S): 6%

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón NK 12-8+6S

Chuyên dùng để bón thúc cho cây trồng:

- Cây lúa:

+ Bón thúc đẻ nhánh: 12,5 - 15 kg/sào 500 m2; (9 - 11 kg/sào 360 m2; 200 - 250 kg/ha).

+ Bón thúc đón đòng: 6 - 9 kg/sào 500 m2; (5 - 7 kg/sào 360 m2; 120 - 180 kg/ha).

- Cây lương thực (trừ cây lúa): 12,5 - 25 kg/sào 500 m2/lần; (10 - 18 kg/sào 360 m2/lần; 250 - 400 kg/ha/lần), bón 2 - 3 lần/vụ.

- Rau màu, hoa: 12,5 - 25 kg/sào 500 m2/vụ; (10 - 20 kg/sào 360 m2/vụ; 250 - 500 kg/ha/vụ), chia làm 2 - 4 lần bón tùy từng loại cây, có thể hòa tan trong nước để tưới.

- Cây công nghiệp, cây ăn quả: 400 - 800 kg/ha/lần (hoặc 0,3 - 3 kg/gốc/lần), bón 2 - 5 lần/năm theo từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây.