VRAT NK 15-12+6S
VRAT NK 15-12+6S
VRAT NK 15-12+6S
VRAT NK 15-12+6S
VRAT NK 15-12+6S
VRAT NK 15-12+6S

VRAT NK 15-12+6S

Mã sản phẩm: 05817

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 15%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng cho cây trồng.

- Kích thích đẻ nhánh, vươn lóng, chắc hạt, tạo củ, tạo quả.

- Hạn chế sâu bệnh, chống đổ, chịu hạn, chịu rét, chống vàng lá.

- Nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón: 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 15%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 12%;

- Lưu huỳnh (S): 6%;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón NK 15-12+6S: 

Bón thúc cho cây trồng:

- Cây lúa:

+ Bón thúc đẻ nhánh: 10 - 12 kg/sào 500 m2; (7 - 9 kg/sào 360 m2; 200 - 240 kg/ha).

+ Bón thúc đón đòng: 5 - 7 kg/sào 500 m2; (4 - 5 kg/sào 360 m2; 100 - 140 kg/ha).

- Cây lương thực (trừ cây lúa): 10 - 15 kg/sào 500 m2/lần; (8 - 12 kg/sào 360 m2/lần; 200 - 300 kg/ha/lần), bón 2 - 3 lần/vụ.

- Rau màu, hoa: 10 - 20 kg/sào 500 m2/vụ; (8 - 15 kg/sào 360 m2/vụ; 300 - 400 kg/ha/vụ), chia làm 2 - 4 lần bón tùy từng loại cây, có thể hòa tan trong nước để tưới.

- Cây công nghiệp, cây ăn quả: 300 - 600 kg/ha/lần (hoặc 0,25 - 2,5 kg/gốc/lần), bón từ 2 - 5 lần/năm theo từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây.

- Cây trồng trong chậu, thùng xốp: pha 20 - 30 g (4 - 5 thìa cà phê) với 10 - 15 lít nước tưới cho cây, tưới ẩm vừa phải, tưới định kỳ 10 - 15 ngày/lần. Hoặc bón trực tiếp với lượng 30 - 50 g/m2/lần (6 - 10 thìa cà phê), định kỳ 20 - 30 ngày/lần.

Lưu ý: không bón quá liều lượng hướng dẫn, không bón/tưới khi cây đang ra hoa, bón cách gốc 5 - 10 cm, đối với rau màu dừng bón/tưới trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày.