VRAT NPK 10.6.4
VRAT NPK 10.6.4
VRAT NPK 10.6.4
VRAT NPK 10.6.4
VRAT NPK 10.6.4
VRAT NPK 10.6.4

VRAT NPK 10.6.4

Mã sản phẩm: 05821

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng.

- Làm tăng năng suất, chất lượng nông sản.

- Hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh hại.

- Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét và cải tạo đất.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón: 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 10%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%.

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón Vrat 10-6-4

Dùng bón lót và bón thúc (2 - 3 lần) cho cây trồng: cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả:

- Lượng bón: 25 - 50 kg/sào 500 m2/lần; 18 - 35 kg/sào 360 m2 (500 - 1.000 kg/ha)/lần.

Ghi chú: Lượng bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng.