Lê Minh Hoạt

tacgia Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa  (9/24/2022 12:14:10 AM)

Khách hàng Lê Minh Hoạt Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa

Phân Sông Mã có ưu điểm tuyệt vời là lên là xanh, nhưng màu xanh phơn phớt vàng, lá dày, cứng lá, cứ lên đều đều là lên đều từ đầu vụ đến cuối vụ. Bây giờ các anh thấy đấy, ngô chuẩn bị thu hoạch mà màu vẫn đẹp, chưa ngả màu. Như vậy phân này tốt và hiệu quả rất cao. Tới đây chúng tôi sẽ sử dụng phân này nhiều.

Bình luận

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: