PHÂN BÓN BA MÙA ZN (hạt xanh) - nền đỏ

Liên hệ
Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % Bổ sung TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % Bổ sung TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % Bổ sung TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Kẽm (Zn) ppm 2000 TCVN 9289:2012 ZnSO4; ZnEDTA...
Bo (B) ppm 300 TCVN 10679:2015 H3BO3, Na2B4O7...
Đồng (Cu) ppm 100 TCVN 9286:2018 CuSO4, CuEDTA

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính là khoáng vi lượng Chelate, bổ sung thêm Đạm SA 21%N.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Cung cấp dinh dưỡng vi lượng cho cây phát triển khỏe mạnh, cân đối.

- Tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

- Dùng bón bón lót và bón thúc thúc cho các loại cây trồng: cây lương thực,
  cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả.
- Lượng bón mỗi lần: 20-40 kg/sào 500m2 (15-35 kg/sào 360m2;
                              400-800 kg/ha), bón 2-3 lần/vụ (năm).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: