PHÂN BÓN BA MÙA ZN - LÚA 2

PHÂN BÓN BA MÙA ZN - LÚA 2 Blue
Liên hệ
Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % Bổ sung TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % Bổ sung TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % Bổ sung TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Kẽm (Zn) ppm 2000 TCVN 9289:2012 ZnSO4; ZnEDTA...
Bo (B) ppm 300 TCVN 10679:2015 H3BO3, Na2B4O7...
Đồng (Cu) ppm 100 TCVN 9286:2018 CuSO4, CuEDTA

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính là khoáng vi lượng Chelate, bổ sung thêm Đạm SA 21%N.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Cung cấp cân đối vi lượng cho cây trồng phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh.

- Giúp lúa đẻ nhánh tốt, nhiều nhánh hữu hiệu, nhiều hạt chắc trên bông.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

1. BÓN LÓT (Bón trước khi cấy hoặc gieo sạ):

+ Lượng bón:  20 - 25kg sào 500m2; (15 - 20 kg/sào 360m2; 400 - 500 kg/ha).

2. BÓN THÚC (Thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng):

- Thúc đẻ nhánh: 15 - 20 kg sào 500m2; (10 - 15kg/sào 360m2; 300 - 400 kg/ha).

- Thúc đón đòng: 10 - 15kg sào 500m2; (8 - 10 kg/sào 360m2; 200 - 300 kg/ha).

3. BÓN CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG KHÁC:

+ Lượng bón: 25 - 40kg sào 500m2; (20 - 30 kg/sào 360m2; 500 - 800 kg/ha).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: