Tìm kiếm

ĐẠI VIỆT SILAT CÂY TRỒNG - 25kg

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali (K2Ohh): 6%; bổ sung Cu, Fe, Zn, Mn, Bo, chất kích thích hấp thụ phân bón, phụ gia phân trùn quế...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE

Nitơ tổng số (Nts): 13%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 13%; Kali (K2Ohh): 13%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm; Đồng (Cu): 50ppm...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 16-16-16+TE

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 16%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm; Đồng (Cu): 50ppm...

Liên hệ

SEUN NPK 16-10-12

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 12%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 10-6-4 (hạt đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali (K2Ohh): 4%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: