Tìm kiếm

Phân Dúi NK 12-8+6S 10kg đỏ

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 12-8+6S (đỏ) 20Kg

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 8%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 16-12+18S 10KG (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 18%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S 20kg (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S 20kg (đen)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S - 10kg (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 16-12+18S (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 18%...

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: