Tìm kiếm

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (bột)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (hạt đen)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 13-13-13+TE

Nitơ tổng số (Nts): 13%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 13%; Kali (K2Ohh): 13%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm; Đồng (Cu): 50ppm...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (hạt xanh) (10-3-5)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: