TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (hạt đen)

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (hạt đen) hạt đen
Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 10 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 3 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 5 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Hình thức sản phẩm: Hạt xanh

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Cung cấp đầy đủ cân đối dinh dưỡng cho cây trồng.

- Kích cây phát triển cành, lá, đẻ nhánh, tạo củ, tạo quả

- Tăng khả năng chịu hạn, hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Tốt cho rau ăn lá:

- Rau ăn lá: 35-70 kg/sào 500 m2/vụ; (25-50 kg/sào 360 m2/vụ; 700-1.400 kg/ha/vụ), chia làm 2-3 bón tùy vào thời gian sinh trưởng của từng loại rau.

- Cây rau lấy củ, quả: 40-50 kg/sào 500 m2/vụ; (25-35 kg/sào 360 m2/vụ; 800-1.000 kg/ha/vụ), chia làm 2-4 lần bón tùy từng loại cây lấy củ, quả, bón theo hốc (cách gốc hoặc hom) 15-20 cm.

- Cây ăn quả: 1-2 kg/gốc/lần, bón 2-4 lần/năm, cuốc rãnh và bón phân xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây. Hồ tiêu, chanh dây, thanh long: 100-350 g/nọc/lần, bón 2-3 lần/năm.

- Cây thuốc lá, thuốc lào: 15-25 kg/500 m2/lần; (10-18 kg/360 m2/lần; 300-500 kg/ha/lần), bón 2-3 lần/vụ.

- Cây trồng trong chậu, thùng xốp: pha 30-50 g (6-10 thìa cà phê) phân bón với 10-15 lít nước tưới cho cây, tưới ẩm vừa phải, định kỳ 10-15 ngày/lần. Hoặc bón trực tiếp với lượng 50-80 g/m2/lần bón (10-16 thìa cà phê), định kỳ 20-30 ngày/lần.

Lưu ý: không bón quá liều lượng hướng dẫn, không bón/tưới khi cây đang ra hoa, bón cách gốc 5-10cm, đối với rau màu dừng bón/tưới trước khi thu hoạch 15-20 ngày.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: