NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (1KG)

Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 5 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 16 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 6 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 01 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Giúp cây mạ phát triển nhanh, khỏe,

- Cây mạ (lúa) chịu rét tốt, chịu hạn tốt,

- Mạ cứng (đanh) cây, dễ cấy, cây khỏe,

- Giúp lúa có lực phục hồi nhanh sau cấy,

- Chống nghẹt rễ vàng lá lúa sau cấy,

- Lúa ít sâu bệnh, cứng cây, năng suất.

+ Mạ khay: trộn 1,5-2 kg phân bón chuyên dùng cho mạ với 180-195 kg giá thể làm mạ (tương đương 8-12 kg phân cho 1 tấn giá thể).

+ Mạ dược: làm đất kỹ, rải và trộn đều 2 kg phân chuyên mạ cho 20-30 m2 đất mạ để gieo cho 4-6 kg lúa giống.

+ Mạ sân: trộn đều phân chuyên mạ với giá thể làm mạ sân, 2 kg phân sử dụng để gieo 5-8 kg giống lúa.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: