TRÙN QUẾ VRAT NPK HOA, CÂY CẢNH

Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 3%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%; Kali (K2Ohh): 3%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 3 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 12 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 3 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 01 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Kích thích ra rễ mạnh, kích thích phân hóa mầm, ít sâu bệnh.

- Cây cảnh: Rễ to khỏe, thân già nhưng khỏe cây, lá nhỏ, cành dẻo, dễ tạo tán.

- Cây cảnh có hoa có quả: Kích thích ra hoa, ra quả nhiều, quả bóng đẹp, lâu héo rụng.

+ Đặc biệt tốt cho dưỡng cây sau khi trồng mới, chuyển chậu hay cắt tỉa.

+ Sử dụng làm giá thể trồng rau mầm và là phân bón đặc biệt cho trồng rau sạch.

+ Hoa, cây cảnh trồng vườn: 20-40 kg/sào 500 m2/lần (15-30 kg/sào 360 m2; 400-800 kg/ha/lần), bón 2-4 lần/vụ.

+ Hoa, cây cảnh trồng chậu: 50-500 g/chậu/lần (tùy vào độ lớn của chậu hoa, cây cảnh), bón 2-4 lần/năm.

+ Cây xanh khuôn viên: 0,5-1,5 kg/gốc/lần (tùy vào độ lớn của gốc cây). Trộn vào đất trồng: theo tỉ lệ 1-3%; 1-3 kg/100 kg đất. Bón trực tiếp xuống đất hoặc trộn vào đất trồng khi chuyển chậu hoặc trồng mới.

(Liều lượng bón có thể thay đổi chi tiết theo từng loại cây và diện tích gieo trồng cụ thể).

Lưu ý: 1 thìa cà phê phân bón VRAT HOA, CÂY CẢNH tương đương 5g (50g = 10 thìa cà phê).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: