Tìm kiếm

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (2KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

HỮU CƠ EU 666 (bột)

Liên hệ

ĐẠI VIỆT SILAT CÂY TRỒNG - 1kg (bột)

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali (K2Ohh): 6%; bổ sung Cu, Fe, Zn, Mn, Bo, chất kích thích hấp thụ phân bón, phụ gia phân trùn quế...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (bột)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK HOA, CÂY CẢNH

Nitơ tổng số (Nts): 3%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (1KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: