TRÙN QUẾ VRAT NPK 5-10-3 (màu đen)

TRÙN QUẾ VRAT NPK 5-10-3 (màu đen) hạt đen
Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 5 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 3 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Khử chua, cải tạo đất, tăng độ phì cho đất.

- Kích thích ra rễ, giúp cây chịu rét, chịu hạn tốt.

- Khỏe cây, tạo củ, tạo quả, tạo hạt, năng suất cao.

- Hạn chế sâu bệnh, nâng cao chất lượng nông sản.

- Dùng bón lót cho cây trồng: cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả

- Lượng bón theo nhu cầu từng loại cây trồng:

+ 18-35 kg/sào 360 m2;

+ 25-50 kg/sào 500 m2;

+ 500-1.000 kg/ha.

(Liều lượng bón có thể thay đổi chi tiết theo từng loại cây và diện tích gieo trồng cụ thể).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: