TRÙN QUẾ VRAT NPK 8-7-3 (hạt đen)

Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 3%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 8 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 7 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 3 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm Trùn Quế VRAT NPK 8-7-3

- Cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng cho cây trồng.

- Kích thích ra rễ, tạo mầm, đâm tiêm, đẻ nhánh, tạo củ, tạo quả.

- Hạn chế sâu bệnh, chống đổ, chịu hạn, chịu rét, chống vàng lá.

- Nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

Dùng bón lót cho cây trồng: cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả

Lượng bón:

- 15-35 kg/sào 360 m2;

- 20-40 kg/sào 500 m2 (400-800 kg/ha).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: