SÔNG MÃ NPK 17-7-17+TE

SÔNG MÃ NPK 17-7-17+TE Peagreen
Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 17%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 17 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 7 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 17 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Kẽm (Zn) ppm 50 TCVN 9289:2012 ZnSO4; ZnEDTA...
Bo (B) ppm 100 TCVN 10679:2015 H3BO3, Na2B4O7...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm (Amon + Nitorat), DAP, MAP, Kali Sunphat, Kali Clorua, vi lượng chelate; chất cải tạo đất, phụ gia hỗ trợ cây trồng hấp thụ phân bón.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Tan nhanh, tan hết giúp cây trồng hấp thụ nhanh và hoàn toàn lượng phân bón.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng trên mọi vùng đất.

- Giúp cây phát triển nhanh khỏe, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Bón thúc cho cây trồng:

- Cây lương thực: 15-35 kg/1.000 m2/lần, bón 2-3 lần/vụ.

- Cây ăn quả: 20-80 kg/1.000 m2/lần (bón theo độ lớn và độ rộng của tán cây), bón 2-5 lần/năm.

- Cây công nghiệp dài ngày: 20-70 kg/1.000 m2/lần, bón 2-4 lần/năm.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 25-60 kg/1.000 m2/lần, bón 2-3 lần/vụ.

- Cây rau, hoa màu: 10-30 kg/1.000 m2/lần, bón 2-4 lần/năm.

- Cây trồng trong chậu, thùng xốp: pha 20-30g (4-5 thìa cà phê) phân bón với 10-15 lít nước tưới cho cây, tưới ẩm vừa phải, định kỳ 10-15 ngày/lần. Hoặc bón trực tiếp với lượng 30-50g/m2/lần bón (6-10 thìa cà phê), định kỳ 20-30 ngày/lần.

Lưu ý: không bón quá liều lượng hướng dẫn, không bón/tưới khi cây đang ra hoa, bón cách gốc 5-10cm, đối với Rau màu dừng bón/tưới trước khi thu hoạch 15-20 ngày.

(Liều lượng bón có thể thay đổi chi tiết theo từng loại cây và diện tích gieo trồng cụ thể).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: