Tìm kiếm

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 12-8+6S (đỏ) 20Kg

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 8%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 16-12+18S 10KG (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 18%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S 20kg (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 20-10-10+TE (hạt xanh)

Nitơ tổng số (Nts): 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 10%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm.

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 17-7-17+TE

Nitơ tổng số (Nts): 17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 17%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN THÚC

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 12%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 12-10 CHUYÊN LÚA 2

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 10%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S 20kg (đen)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 12-8+6S (hạt xanh)

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 8%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 16-12+18S (hạt đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 18%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT CHUYÊN THÚC NPK ST01 (hạt xanh)

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 7%

Liên hệ

AMONIUM CHLORIDE SOMACO

Đạm tổng số (Nts): 25%; Axit tự do (quy về H2SO4): 1%; Độ ẩm: 1%.

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: