SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN THÚC

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN THÚC Peagreen
Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 12%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 12 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 3 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 12 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Kẽm (Zn) ppm 50 TCVN 9289:2012 ZnSO4; ZnEDTA...
Bo (B) ppm 50 TCVN 10679:2015 H3BO3, Na2B4O7...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm (Amon + Nitorat), DAP, MAP, Kali Sunphat, Kali Clorua, vi lượng chelate; chất cải tạo đất, phụ gia hỗ trợ cây trồng hấp thụ phân bón.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cây lúa phát triển nhanh khỏe, đẻ nhánh tốt.

- Giúp lúa cứng cây, nhiều bông hữu hiệu, chắc hạt.

- Tăng năng suất và chất lượng hạt lúa.

Sử dụng bón thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng cho cây lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh (khi lúa bén rễ hồi xanh hoặc 20-25 ngày sau sạ): 15-20 kg sào 500 m2; (10-15 kg/sào 360 m2; 300-400 kg/ha).

- Bón thúc đón đòng (khi lúa đứng cái làm đòng): 10-15 kg sào 500 m2; (8-10 kg/sào 360 m2; 200-300 kg/ha).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: