SÔNG MÃ NPK CÂY LẠC (4-9-6)

SÔNG MÃ NPK CÂY LẠC (4-9-6) hạt đen
Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 4%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali (K2Ohh): 6%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 4 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu    (P2O5hh) % 9 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 6 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate chuyên dùng cho cây lạc, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Công dụng của sản phẩm phân bón

Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lạc, giúp lạc nhiều củ, củ to, chắc, ít sâu bệnh.

Bổ sung vi lượng, hỗ trợ cho hệ vi sinh vật trong rễ lạc phát triển giúp cây lạc tăng khả năng cố định đạm từ khí trời tăng năng suất lạc.

- Bón lót trước khi trồng: 20-25 kg/sào 500 m2; (15-20 kg/sào 360 m2; 400-500 kg/ha), không để hạt tiếp xúc trực tiếp với phân bón.

- Bón thúc: 20-25 kg/sào 500 m2/lần; (15-20 kg/sào 360 m2/lần; 400-500 kg/ha/lần).

+ Bón lần 1 khi lạc có 2-3 lá kép (10-15 ngày sau trồng);

+ Bón lần 2 khi lạc bắt đầu ra hoa (25-30 ngày sau trồng);

Cách bón: rải phân cách gốc cây 7-10 cm, kết hợp xới xáo và vun gốc để vùi phân vào trong đất.

- Đối với lạc che phủ nilon: 40-50 kg/sào 500 m2; (30-40 kg/sào 360 m2; 800-1.000 kg/ha), bón 1 lần trước khi tra hạt, rạch hàng sâu 10-15 cm, bón phân, lấp đất 3-5 cm để hạt không tiếp xúc trực tiếp vào phân.

Lưu ý: bón kết hợp với vôi bột để bổ sung canxi và khử chua cho đất.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: