SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC Blue
Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 10%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 15 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 3 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 10 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Cung cấp đầy đủ cân đối chất dinh dưỡng cho cây  ngô thời kỳ phát triển thân lá, tạo bắp.

- Giúp cây ngô phát triển nhanh, khỏe, tạo bắp to, kín hạt, gia tăng trọng lượng bắp.

- Giúp cây Ngô chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng.

Cây ngô:

+ Thời kỳ ngô 3-5 lá: 15-25 kg/sào 500 m2; (10-20 kg/sào 360 m2; 300-500 kg/ha);

+ Thời kỳ ngô 7-9 lá: 10-20 kg/sào 500 m2; (8-15 kg/sào 360 m2; 200-400 kg/ha).

Cách bón: bón cách gốc 5-7 cm đối với ngô 3-5 lá (cách gốc 10-15cm đối với ngô 7-9 lá), kết hợp làm cỏ xới xáo vun gốc nhẹ và lấp phân.

Lưu ý: đối với các vùng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng nên tăng lượng bón (có thể tăng lượng bón lên gấp 2 lần đối với một số giống ngô có tiềm năng năng suất cao).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: