SÔNG MÃ NPK CÂY MÍA

Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%; Kali (K2Ohh): 8%
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 8 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 4 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 8 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm Amon, Lân supe, Lân nung chảy, MAP, Kali Clorua, vi lượng chelate, chất cải tạo đất, chất phụ gia từ phân trùn quế.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Cung cấp đầy đủ cân đối chất dinh dưỡng cho cây mía.

- Giúp mía đâm chồi khỏe, nhánh đẻ tập chung,

- Mía vươn lóng mạnh, thân mập, cứng cây, chống đổ,

- Mía chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, tăng năng suất và chữ đường.

Cây mía:

Cách 1: bón lót và thúc cho cây mía (mía trồng mới và lưu gốc).

+ 35-58 kg/sào 360 m2/lần.

+ 50-80 kg/sào 500 m2/lần, 1.000-1.600 kg/ha/lần

Cách 2: bón lót 1 lần cho cả chu kỳ sinh trưởng của cây mía.

+ 50-90 kg/sào 360 m2;

+ 70-125 kg/sào 500 m2, 1.400-2.500 kg/ha.

Lưu ý: bón kết hợp phân chuồng hoặc phân hữu cơ, lấp một lớp đất mỏng trước khi đặt hom mía.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: