SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT (6-10-3) hạt đen

Liên hệ
Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm
Số lượng:

1. Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu ĐVT Đăng ký Phương pháp thử Nguồn nguyên liệu
Nitơ tổng số (Nts) % 6 TCVN 5815:2018 URE; SA; NH4Cl,...
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10 TCVN 5815:2018 DAP; Supe lân;  MAP, Lân nung chảy, ...
Kali (K2Ohh) % 3 TCVN 8560:2018 KCl; K2SO4...
Kẽm (Zn) ppm 50 TCVN 9289:2012 ZnSO4; ZnEDTA...
Bo (B) ppm 50 TCVN 10679:2015 H3BO3, Na2B4O7...
Độ ẩm % 5 TCVN 5815:2018  

- Khối lượng tịnh: 25 kg

- Thành phần nguyên liệu: Đạm Urea, Đạm (Amon + Nitorat), DAP, MAP, Kali Sunphat, Kali Clorua, vi lượng chelate; chất cải tạo đất, phụ gia hỗ trợ cây trồng hấp thụ phân bón.

- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.

- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.

-  Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

2.  Công dụng của sản phẩm

- Giúp bộ rễ ngô phát triển khỏe mạnh, vững chắc.

- Cây ngô phát triển cân đối, không bị huyết dụ.

- Giúp tăng năng suất và chất lượng ngô.

- Sử dụng phù hợp cho Ngô trồng đất bãi, đất đồi núi và đất chuyên ngô.

Sử dụng bón lót cho cây ngô:

- Lượng bón: 20-25 kg/sào 360 m2; (25-30 kg sào 500 m2, 500-600 kg/ha).

- Cách bón: cuốc hốc hoặc rãnh, bón kết hợp phân chuồng hoai mục, rải lớp đất mỏng (2-3cm) sau đó gieo hạt hoặc đặt bầu ngô (không được để hạt ngô tiếp xúc trực tiếp với phân).

- Kết hợp phân SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC để đạt năng suất và chất lượng cao nhất.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: