Tìm kiếm

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (2KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

ĐẠI VIỆT SILAT CÂY TRỒNG - 25kg

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali (K2Ohh): 6%; bổ sung Cu, Fe, Zn, Mn, Bo, chất kích thích hấp thụ phân bón, phụ gia phân trùn quế...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN LÓT

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

MAP SOMACO

Đạm tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 60%; Độ ẩm: 3%.

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 8-7-3 (new)

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 6-10-3

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 16-16-8+TE

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 8%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm; Đồng (Cu): 50ppm...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK HOA, CÂY CẢNH

Nitơ tổng số (Nts): 3%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 5-10-3

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (1KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

SEUN NPK 12-12-6

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: