Tìm kiếm

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (2KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

ĐẠI VIỆT SILAT CÂY TRỒNG - 25kg

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali (K2Ohh): 6%; bổ sung Cu, Fe, Zn, Mn, Bo, chất kích thích hấp thụ phân bón, phụ gia phân trùn quế...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT (6-10-3) hạt đen

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN LÓT (6-9-3)

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

MAP SOMACO

Đạm tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 60%; Độ ẩm: 3%.

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 8-7-3 (new)

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 6-10-3 (hạt xám)

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 16-16-8+TE

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 8%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm; Đồng (Cu): 50ppm...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK HOA, CÂY CẢNH

Nitơ tổng số (Nts): 3%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 5-10-3 (màu đen)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (1KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

SEUN NPK 12-12-6

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: