Tìm kiếm

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT (6-10-3) hạt đen

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN THÚC

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 12%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 12-10 CHUYÊN LÚA 2

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 10%...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC (15-3-10) hạt xanh

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 10%

Liên hệ

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (1KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LẠC (4-9-6)

Nitơ tổng số (Nts): 4%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: