Tìm kiếm

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT (6-10-3) hạt đen

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN LÓT (6-9-3)

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (hạt đen)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S 20kg (đen)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 8-7-3 (new)

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

PHÂN BÓN BA MÙA ZN (hạt đen)

Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY MÍA

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%; Kali (K2Ohh): 8%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 5-10-3 (màu đen)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 8-7-3 (hạt đen)

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LẠC (4-9-6)

Nitơ tổng số (Nts): 4%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT CHUYÊN LÓT SL01 (màu đen)

Nitơ tổng số (Nts): 7%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: