Tìm kiếm

NPK VRAT TRÙN QUẾ CHUYÊN DÙNG CHO MẠ (2KG)

Nitơ tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 6%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY CHÈ

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%; Kali (K2Ohh): 8%; Kẽm (Zn): 50ppm; Đồng (Cu): 50ppm; Bo (B): 50ppm; Molipden (Mo): 50ppm.

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT (6-10-3) hạt đen

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN THÚC

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 12%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN LÓT (6-9-3)

Nitơ tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%; Kali (K2Ohh): 3%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (bột)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (hạt đen)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC (15-3-10) hạt xanh

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 10%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY DỨA (10-3-13)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 13%

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY MÍA

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%; Kali (K2Ohh): 8%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK HOA, CÂY CẢNH

Nitơ tổng số (Nts): 3%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%; Kali (K2Ohh): 3%

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK RAU, CỦ, QUẢ (hạt xanh) (10-3-5)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 5%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: