Tìm kiếm

PHÂN BÓN BA MÙA ZN (hạt xanh) - nền đỏ

Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 20-10-10+TE (hạt xanh)

Nitơ tổng số (Nts): 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali (K2Ohh): 10%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm.

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 17-7-17+TE

Nitơ tổng số (Nts): 17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali (K2Ohh): 17%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY CHÈ

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%; Kali (K2Ohh): 8%; Kẽm (Zn): 50ppm; Đồng (Cu): 50ppm; Bo (B): 50ppm; Molipden (Mo): 50ppm.

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CÂY LÚA CHUYÊN THÚC

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 12%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK CHUYÊN THÚC (NPK 9-3-6) hạt xanh

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali (K2Ohh): 10%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 12-5-10+TE

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali (K2Ohh): 10%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 12-10 CHUYÊN LÚA 2

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 10%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 12-8+6S (hạt xanh)

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 8%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT CHUYÊN THÚC NPK ST01 (hạt xanh)

Nitơ tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali (K2Ohh): 7%

Liên hệ

PHÂN BÓN BA MÙA ZN (hạt xanh) - nền xanh

Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 16-16-8+TE

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali (K2Ohh): 8%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm; Đồng (Cu): 50ppm...

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: